شوخی فوق خرکی

176
این دیگه از شوخی خرکی گذشته؟!
نمیدونم چی بگم .خودتون ببینید
✍️ســــپـیــده?
2 ویدیو 0 عکس 2 گیف