تو فقط بگو چجوری رفتی اون بالا 😳

9,737
🆔 @MrGif
منصور
1736 ویدیو 1324 عکس 1204 گیف
افشار
این عروسکی است.نصبش کردند.
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
ایلیا
بگوچطور پایین میاد
۱۳۹۶/۰۹/۰۷
کبری
ممنون
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
ali
چجوری رفته بالا اخه
۱۳۹۶/۰۳/۱۵