تعمیر ماشین وقتی استارت نمیزنه

49
باطري ضعيف شده و خودرو استارت نميخوره؟

در جایی که دسترسی به هیچ جا ندارید و ماشین روشن نمیشه از این روش استفاده کنید.
ترمزدستی بالا-دنده 3- سوئیچ باز و ...👌

🇯‌🇴‌🇮‌🇳 ↯
📍 @JafarAbad 📍
Heidar Shooshtari
0 ویدیو 1 عکس 5 گیف