☜♚فــــ💔ــــازغــ🚬ـــم♚☞

95
بــهــــــم گـــفــــــت

یــڪـے بـــهــــتـــر از

تـــو پـیــدا ڪردم

در حــالــے ڪــہ بـــہ

صـدتـــا بـهــتـــر از

اون گــفــــتــــم

مــن بــهـتـــریــنــو دارم

😏😏😏😏😏
@fazdepp9
اســــــــــــــــــما
0 ویدیو 16 عکس 1 گیف
khorshid
اره مردا اون قد پستن که هد نداره
۱۳۹۵/۱۰/۰۵