🎬 مرور مهمترین لحظات خبری سال از نگاه گوگل در 120 ثانیه

47
#Creative

🎭 قسمت های بعدی در 👇
https://t.me/joinchat/AAAAAEDH-JANvEqDQ8DemQ
منصور
1736 ویدیو 1324 عکس 1204 گیف