اهداء عضو

20
‏روزانه ٧ تا ١٠ نفر تو كشور بدليل نبود عضو پيوندی جون خودشون رو از دست میدن، در حالی كه سالانه ٣ هزار مرگ مغزی قابل اهدا تو كشور اتفاق میفته
#اهدا_عضو_اهدا_زندگی
ماسی
139 ویدیو 480 عکس 30 گیف