مجسمه ای برای هشدار

35
مجسمه ی بسیار جالب در شهر ونیز که بالا آمدن سطح دریا ها و اقیانوس ها بر اثر گرم شدن کره زمین را هشدار می دهد


@Tajasomiha
علی گمه
15 ویدیو 21 عکس 22 گیف