وقتی عصبانی میشود

60
🎥 وقتی #وزیر_بهداشت عصبانی می‌شود!

افشای فیش_های_نجومی نیم‌میلیاردی پزشکان روی آنتن زنده تلویزیون
@Farsna
اسماعیل سرمدی
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف