🔸نسکته مغزی از نمای نزدیک؛

83

👈 سکتتهپ ه مغزی ، زمانی اتفاق می افتد که رگی خونی ذاتت

در مغز مسدود یا منفجپپپر شود
🔺علایم :
سردرد بدون علت
سرگیجه موقع راه رفتن
بروز مشکل ناگهانی در صحبت کردن

👇👇👇
@alamdarkarate
عشقم فقط خدا
0 ویدیو 1 عکس 0 گیف