خسته ام !

21
🌸خداوندا !
خسته ام !
از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاک…
بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام !

🌺 @samte_khooda 🌺
اسطوره
0 ویدیو 0 عکس 1 گیف