فداکاری

93
#تلنگر

تصوير فوق العاده ازخدمت‌رسانى وانجام وظيفه #مامورراهنمايى_ورانندگى استان #ايلام به همشهريانش درميان سيلاب

مسئولی که فداکاری میکنه و به وظایفش خوب عمل میکنه باید نشون داده بشه

@pedarefetneh
عباس ولوئیان
9 ویدیو 133 عکس 11 گیف