پس دادن خوراک مار

85
💯کلیپ عجیبی از مار پیتونی که یه گوساله قورت داده و به دلیل این‌که لقمه بزرگتر از دهنش بود مجبور میشه برگردونه...

@Clip_ak
hossein gheligi
2 ویدیو 0 عکس 1 گیف