زندگی در گذر است...

16
💚زندگی در گذر است !

❤️آدمی رهگذر است !...

💚زندگی یڪ سفر است !...

💛آدمی همسفر است !...

💙آنچہ مےماند از او ...

💗راه و رسمِ سفر است !..

💜رهگذر مےگذرد !...
🆔 @hossein_253
«لن تسبی زینب مرتین» (عبدالزهرا)
19 ویدیو 61 عکس 4 گیف