اینده

16
💗ببينيد| رهبرانقلاب: آینده از آن جوانان مؤمن است
⚠️در این هیچ تردیدی نیست، اما اگر وعده‌ی الهی هم دل او را آرام نکند، تجربه ملت ایران میگوید که پیروزی متعلق به اوست
☑️ @Khamenei_ir
جَمٰالِ فٰاطِمِیْ
13 ویدیو 0 عکس 0 گیف