پزشکی

16
پنج نقطه مهـــــم در فشار درمانی، برای بهبود عملکرد بدن (☝️🏻)عالیه، ببینید!
طبق طب فشــــاری، از طریق این نقاط خیلی راحت میتونید بسیاری از دردها روکاهش وبه بهبود عملکردبدن کمک کنید!
@Voice_of_People
Alireza Poorkhosravani
12 ویدیو 1 عکس 3 گیف