ایرانی ها بی مهر ترین مردم نسبت به فرزندانشان هستند‼️

18
#هشدار ⚠️

ایرانی ها بی مهر ترین مردم نسبت به فرزندانشان هستند‼️

• مقایسه چند کشور در زمینه #اقتصاد_مقاومتی

@Bii_Khat
Morteza Sadeqi
21 ویدیو 3 عکس 1 گیف