گزارش اختصاصی سبک های آزاد کاراته

2
گزارش اختصاصی مبارز از پانزدهمین دوره رقابتهای کشوری سبکهای ازاد کاراته ایران
@wf_sf
shihan dr s hassan tayebi
world federation street fighter
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف