. غوث الدین قری شی: این سرود بسیار بسیار زیبا ودلنشین است سبحان الله الحمدلله ای مجاهدین 📝ای برادر ان ای خدا پرسد ای دلاوران 🌹📡✅کانال نعت وتلاوت قاری های افغانستان ✅☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄《《☆☆☆☆》》 https://telegram.me/RAmTp

1
سبحان الله الحمدلله
غوث الدین قری شی
0 ویدیو 1 عکس 0 گیف