جهل.فریب.فقر

42
#جهل_فریب_فقر
🤘گدایان ،بهر روزی ،طفل خود را کور میخواهند

🤘طبیبان ،بهر رزق ،مردم را رنجور میخواهند

🤘مرده شوران راضی اند،بر مردن مردم

🥃بنازم مطربان را،مردمی مسرور میخواهند🥃 #ایران_آباد_
leyla
5 ویدیو 0 عکس 3 گیف