❣00:00❣ ⏰❣ساعتـــ عشـق بازیستـــــ ⏰❣ثانیـہ بہ ثانیہ ⏰❣در آغوشتــــ خواهــم مانـد ⏰❣چہ آهنگـــ ⏰❣ دلنشینــی دارد ⏰❣تیڪ تاڪ آغوشتــ ⏰❣در ساعت صفر عاشقــــی

97
{* ima *}
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف