طنز

125
واي پاچيدم😂😂😂😂
كنسرتي از ديار افغانستان در دامان طبيعت
لامصب هم ميخونه هم آهنگ ميزنه، سر تعظيم رو بايد فرود آورد😂😂😂

کانال خاطرات بیرجندی👇👇
https://telegram.me/joinchat/DDJQiz-Cf31TAAl_7y3cJA
مجتبی
4 ویدیو 1 عکس 2 گیف