خلبانی ایرانی محشره

114
خلبانی که دارد نمایش فوق العاده ای را در آسمان اروپا به معرض دید میگذارد کسی نیست جز انو
شیروان جهانبانی پسر مرحوم نادر جهانبانی همان خلبان معروف به چشم آبی یا معروف به عقاب ایران
✺✺✺✺◈❀❣❀◈✺✺✺✺
LATIF TR?IST
5 ویدیو 1 عکس 1 گیف