با این قیافه که زنِ برای خودش درست کرده مردِ حق داشت بمیره 😂

272
🆔 @MrGif
منصور
1542 ویدیو 1320 عکس 1204 گیف
rafati
از اینکه لحظات شادی رو برامون فراهم میکنید ٬ ممنونم .
۱۳۹۵/۱۲/۲۵