با این قیافه که زنِ برای خودش درست کرده مردِ حق داشت بمیره 😂

273
🆔 @MrGif
منصور
1736 ویدیو 1324 عکس 1204 گیف
rafati
از اینکه لحظات شادی رو برامون فراهم میکنید ٬ ممنونم .
۱۳۹۵/۱۲/۲۵