دیرین دیرین: سنندج زریوار

472
🌐 #دیرین_دیرین #وی_گردی
🔻این قسمت : #سنندج_زریوار
▪️وقتی پیرهن‌قهوه‌ایه یک خارجی را به زریوار می‌برد!!

🔹کلّی دیرین دیرین ببینیم: @dirindirin
🔸 همه باهم بریم وِی‌گردی: @veygardi
منصور
1736 ویدیو 1324 عکس 1204 گیف