انتقام

201
#پارازیت

چوپانی که مورد حمله گوسفنداش قرار گرفت ! 😐

اون آخری مشخصه خیلی ازش کینه داشته :|

🇨 hannel ➣ @NiazCom ™
Tohid S S S
0 ویدیو 0 عکس 1 گیف