تناسب اندام

15
روزانه 9 حرکت از 48 حرکت بالا را در منزل انجام دهید و به تناسب اندام دلخواه خود برسید.
┄┅═══✼❉❤️❉✼═══┅
@wf_sf 🇮🇷
Shihan dr s hassan tayebi
World federation street fighter
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار سبک جهانی استریت فایترstreet fighter
💚💛💜💗💖❤❤💙
═══✼❉❤️❉✼═══
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف