سيارات و كهكشانها در مقايسه با زمين

21
کلیپی بسیار زیبا و دیدنی از عظمت و بزرگی سیارات و کهکشانه در مقایسه با زمین

✅جامعه شناسی👇
🆔 @IRANSOCIOLOGY
بامداد دادمهر
3 ویدیو 4 عکس 3 گیف