شکستن قلنج گردن

235
⭕️شکستن قلنج گردن می تواند بسیار خطرناک باشد،این کار ممکن است باعث پارگی شریان های گردن در اثر گیر کردن بین مهره ها شود که عواقبی مانند سکته ،کما یا مرگ را به دنبال خواهد داشت!‌🔸
🆔 @wsfs2005 🇮🇷 🌍
public relations WSFS2005
6 ویدیو 366 عکس 1 گیف